Українська
arrow_drop_uparrow_drop_down
Мова:
Ukrainian
uk
language
Українська
arrow_drop_uparrow_drop_down
Мова:
Ukrainian
uk
language

Офіційні правила проведення Акції для учасників й учасниць «Студентської республіки» «Створи рекламний імідж для Сонцезахисної серії бренда БІОКОН» (далі ― Правила)

1. Організатор Акції «ТОВ "Медичне НВО "БІОКОН" , тел.: +38 056 731 9132 (надалі ― Організатор).
Період проведення Акції: з 13 липня по 01 вересня 2021 року.
Акція проводиться на всій території України, за виключенням тимчасово окупованих територій, а також зони операції Об’єднаних сил у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованих територіях України» від 15.04.2014, № 1207-VI і Закону України «Про особливості державної політики по забезпеченню державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях» № 2268-VIII від 18.01.2018р. виключно із міркувань безпеки мешканців цих регіонів.
Акція не є лотереєю чи азартною грою.

 

2. Учасники Акції.

2.1. В Акції можуть брати участь фізичні особи ― громадяни України, учасники ВМГО «Студентська республіка» і Міжнародної програми «Студентська республіка-2021».
2.2. В Акції не мають права брати участі:
- Співробітники Організатора та / або інших компаній, які беруть участь в організації Акції, а так само близькі родичі даних осіб (дружина / чоловік, діти, брати / сестри, батьки, бабусі / дідусі).
- Особи, які не відповідають вимогам п. 2.1. Правил.
2.3. Акція проводиться на території України *.
* За винятком тимчасово окупованих територій України та зони операції Об’єднаних сил.
2.4. Учасник, який бере участь в Акції, погоджується та надає Організатору та/або Партнеру Акції свою безумовну та безвідкличну згоду на безстрокову обробку персональних даних, що можуть бути зазначені під час участі у акції. Обробка персональних даних включає в себе будь-яку дію або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення повідомлених
персональних даних. Приймаючи участь в Акції та надаючи згоду, учасник Акції визнає та гарантує, що права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мета обробки зазначених персональних даних йому відомі та зрозумілі, а також не вимагає здійснення Організатором та/або Партнером Акції повідомлень про передачу персональних даних третім особам, згідно з нормами ст. 21 Закону України «Про захист персональних даних».
2.5. Беручи участь в Акції, всі учасники погоджуються з даними правилами та зобов'язуються їх виконувати, а також погоджуються на підписання всіх необхідних документів для документального підтвердження процедури отримання Заохочення.
2.6. У разі перемоги в Акції, учасник погоджується з тим, що його персональні дані (ПІБ, фото) можуть бути опубліковані / або використані Організатором в комерційних цілях.
2.7. Учасник Акції, який приймає участь в акції, погоджується з правилами Акції та гарантує достовірність наданих ним даних.
2.8. Порушення учасником Акції будь-якого положення даних правил, автоматично позбавляє його статусу учасника. Будь-які претензії порушників вважаються безпідставними та такими, що не належать до розгляду.

 

3. Умови участі в Акції та визначення Переможців.
3.1. Акція «Створи рекламний імідж для бренду Сонцезахисної серії БІОКОН» . Усі роботи створюються в рамках суб-фестивалю «Татлін-фест» та ФАВу Міжнародної програми «Студентська республіка», який проводиться на території України до 25 серпня 2021р. включно.
3.2. Для участі в Акції необхідно в період проведення конкурсу з 15 липня по 24 серпня 2021 року виконати наступні умови:
* Бути учасником ВМГО «Студентська республіка» або Міжнародної програми «Студентська республіка-2021».
* Ознайомитись з брифом на творче завдання, який викладено за посиланням:https://docs.google.com/document/d/1W_dFknXVh6nSZYLCi4BsCW2hUY67-omUfBktRhKAzqE/edit?usp=sharing
* Виконати Задання, які вказано у брифі.
* Надати виконане задання або в електронному вигляді або в рукописному хед-офісу ВМГО «Студентська республіка».
Хед-офіс ВМГО «Студентська республіка» у свою чергу передає всі роботи Організатору, який в період 25 серпня – 31 серпня повинен визначитись з переможцями двох номінацій. Переможці обираються шляхом голосування комісії у складі керівництва та маркетологів ТОВ «МНВО «БІОКОН».
Оголошення переможців відбудеться 1 вересня у соціальній мережі Facebook на сторінці Організатора.
3.3. Один Учасник може надати необмежену кількість своїх робіт.
3.4. Переможці передають авторські права на розроблені ідеї Організатору на необмежений термін використання.

 

4. Заохочення Акції та порядок його отримання.

4.1. Заохоченнями  Акції для Переможців є набір сонцезахисної косметики БІОКОН та сертифікату на придбання техніки в інтернет-мережі ROZETKA номіналом 10 000 грн.
Переможець отримує один набір косметики від БІОКОН у складі засобів Сонцезахисної серії БІОКОН: спрей SPF 50 ― 1 шт., масло «Африканська аргана» ― 1 шт., спрей після засмаги охолоджуючий ― 1 шт., крем для обличчя «Максимальний захист» ― 1 шт. та один сертифікат номіналом 10 000 грн.

4.2. Обирається Переможець Задання №1 та Завдання №2. Це може бути одна і та сама особа, якщо так вирішить комісія Організатора.

4.3. Для отримання Головного Заохочення Переможець повинен з моменту оголошення перемоги до 10 вересня 2021р. надіслати свої дані (копію паспорта, індивідуальний податковий номер та адресу) за електронною поштою: reclama@biokon.com.ua 

4.4. Заохочення вважається переданим, а зобов’язання Організатора Акції з передачі Заохочення за цими Правилами вважаються виконаними з моменту передачі Заохочення. Організатор не несе відповідальність за неможливість отримання Заохочення Переможцем.
4.5 Заміна Заохочення грошовим еквівалентом не допускається для всіх переможців Акції. Термін розсилки Заохочень Переможцям Тижня та Головному Переможцю ― з 01 до 15 вересня 2021р. за умови виконання цих правил.
4.6. У разі, якщо переможець відмовляється від отримання Заохочення, або порушує умови цих Правил, Організатор приймає рішення щодо Заохочення на свій розсуд.

4.7. Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Передача права на отримання Заохочення іншій особі не допускається.

4.8. Організатор не відповідає за будь-які витрати Учасника Акції, пов'язані з отриманням Заохочення.

4.9. Організатор не несе відповідальності за подальше використання вручених Заохочень Учасниками Акції після їх отримання та за неможливість Учасників Акції використовувати Заохочення з причин, які не залежать від Організатора Акції.
4.10. Організатор не несе жодної відповідальності за будь-яку шкоду чи збиток, понесені Учасником Акції внаслідок використання ним Заохочення чи участі в Акції.

4.12. У випадку, якщо Учасник Акції, який має право на отримання Заохочення, з незалежних від Організатора причин не має можливості його отримати, Учасник Акції не має права на передоручення на отримання Заохочення третій особі та на отримання від Організатора будь-якої компенсації.
4.13. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості та кількості Заохочень, вказаних у цих Правилах.

4.14. Результати Акції є остаточними та не підлягають оскарженню та перегляду.

 

5. Інші умови

5.1. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов даних Правил, будь-яких спірних питань та / або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором конкурсу відповідно до вимог законодавства України.

5.2. Якщо будь-яке положення цих Правил буде визнано недійсним таким, що не відповідає нормам чинного законодавства України, дані правила залишаються в силі без такого положення.

5.3. Організатор звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), у тому числі: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

© 2021 ТОВ «Медичне науково-виробниче об'єднання Біокон»